نجوا با حروف الفبا (اول ابتدایی )

آموزشی -تربیتی(شهرستان سمیرم)

نکاتی در مورد روش تدریس قرآن کلاس اول

روش تدریس قرآن کلاس اول

در روش تدریس قرآن کلاس اول نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

مهمترین هدف آموزش قرآن ، خواندن قرآن است.وتاپایان کلاس سوم دانش اموزان باید به روخوانی قرآن دست پیداکنند.

آموزش قرآن باید دیداری وبا چشم باشد.بنابراین استفاده از لوحه های آموزشی تا پایان کلاس سوم الزامی است.

قرائت سوره: سوره ها در کلاس اول کلی خوانی یاتصویر خوانی می شوند نه روخوانی.

در آموزش سوره هابه نکات زیرباید توجه کنید:

- لوحه ی مربوط به سوره ،ضبط ونوارسالم یا سی دی را از قبل آماده کنید.

- لوحه ی مربوط را روی تخته نصب ویا برروی پایه ی پشت آن روی میز قرار دهید .

- همراه پخش قرائت سوره، آیات آن را از روی لوحه نشان دهید.

- دانش آموزان با نگاه به آیه هاو پس از فرمانِ نوار به صورت دسته جمعی، همراه نوار بخوانند.

- پس از اینکه سه مرحله ی گوش کنید -زمزمه کنید -بلند بخوانید اجراشد آموزگارshop نوار یا پلایر سی دی را می زند وچند بار بچه ها آیه راجمع خوانی کنند. آموزگار در این مرحله می تواند همراه بچه ها بخواند.سپس به سراغ آیه بعدی می رود

- درپایان همه سوره پخش می شود تا ارتباط آیه ها حفظ شود.برای پرسش نیز ابتدا از دانش آموزانی که خوب یادگرفته اند پرسیده شود.

- در خواندن سوره ها صحت ودرست خوانی مورد نظر است نه لهجه ولحن عربی.

- حفظ در کلاس اول حفظ نسبی است نه حفظ کامل.اجباری در حفظ کامل نیست.

- اگر دانش آموز یکی دوآیه ی اول را خواند وایه ی بعد را با هدایت معلم به یاد آورد یا با خواندن اول آیه بقیه ی قسمت های آیه را به یاد آورد حفظ نسبی محسوب می شود.

- هدف اصلی انس دائمی با قرآن است که سعی شود جزئی از زندگی آنان شود.عادت کنند هر روز قرآن بخوانند.

پیام قرآنی:

- هدف از پیام های قرآنی مهارت تفکروتدبر است .(جدول درس ملی)

- یکی از مناسب ترین راه های اُنس دانش آموزان با مفاهیم ارزنده ی تربیتی و اخلاقی قرآن کریم، پیام های قرآنی است.

- آموزگار پیام را از نوار پخش می کند و دانش آموزان پس از شنیدن، آن را تکرار می کنند.

- آموزگار ترجمه ی پیام را برای دانش آموزان می خواند .

- یکی دو کلمه ی قرآنی پیام را که معنی شده را توضیح می دهدو از آن ها می خواهد تا درباره ی معنا مفهوم پیام خوب فکر کنند. در گروه های خود به کمک تصویر پیام درباره ی آن با یک دیگر گفت وگوکنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 16:41  توسط پوران صادقی  | 

تقدیم به معلِمان زحمتکش

به نام خالق یکتا

moalem متن های زیبا برای روز معلم

إقرأبسم ربک الذیّ خلق......بخوان ،بخوان به نام خالق هستی

آنگاه که ملک خدا نام پروردگار را در گوش پیامبر زمزمه کرد وبه او خواندن ونوشتن را تعلیم داد ،شغل زیبای تعلیم وتعلّم ورق خورد وچه زیبا بود که اولین خواسته ی پروردگاراز بنده اش یاد گرفتن ویاد دادن بود وچه نیکو فرا گرفت رسولمان وچه سربلند به پایان رساند رسالتش را .

بی دلیل نبود که امام (ه)شغل معلّمی راشغل انبیاءدانست .شاید اگر از بیشتر انسانهای بزرگ تاریخ نظر سنجی می کردیم استاد ومعلمشان را دلیل پیشرفت خود می دانستند وافتخارمی کنیم که دست رنجمان رادر قلّه های پیشرفت در همه عرصه ها می نگریم وچه مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته ایم اگر به همه ابعادش بنگریم همکاران گرامی ، قبول مسئولیت های بزرگ بس مشکلات بزرگی هم دارد وباید کمبود ها را بر جان خرید ومشکلات را تحمّل کرد که سستی در آن تاوانی بس بزرگ دارد ما سکان کشتی را در دست گرفته ایم که مسافرانش نور چشم خانواده هایی هستند که از نان سفره خود می زنند تا فرزندشان درعرصه تعلیم وتعلّم کمبودی حس نکنند.

آری دانش آموزانی که پای به عرصه این نهاد مقّدس گذاشتند در درون این کلاس ها چه درس های آموختند از معلّم خود تک دانه های حروف الفبا را آموختنند معلم اوّل باچیدن تک دانه های حروف الفبا با (الف)امید را به آنان فهماند وبا (ب)بهاری شدند و (پ )را که آموختندپر پرواز شدندوبا (ت)تا بی انتها رفتند وبا (ث)به ثریّا نگاه کردند وجمال وجلال خدا را درک نمودند وزیر چتر معلّم خود خواندن ونوشتن را آموختند وحمد خدا را شناختند ودل به آن دریایی دادند که در رحمت بی کرانش شناور شدند تا زندگی کنند و به زنده بودن دل خوش نباشند در سایه سار نگاه مهربان معلّمانشان شبنم عشق باشند وصبر وصداقت را آموختند وکار بست آن را تجربه کردند وبا (م)بود که فهمیدند معلّم شبنم گلبرگ حیاتست.....
واینک همان دانش آموز دیروز معلّم تک دانه های حروف الفبا ی امروز می باشد که با خاطره ،دشت لاله ها را مرور می کند واز پاکی ولطافت وایثار آنها قصه ی پایداری می خواند وبه یاد دوران کودکی خود روز معلّم را به شما اسوه های تلاش وایثار تبریک می گوید به معلمینی که با درایت وصبر وهمت خود بشریت را به قلّه های تکمل سوق دادند وهمچون چراغی در مسیر حرکت زمان .نور افشانی کردند که دیگران راه سعادت را بپیمایند. آنان که درخت علم ومعنویت را آبیاری می کنند ومحصولش را به نسلهای بشریت هدیه می دهند

معلمینی که در عمق تاریخ.بزرگان علم وادب را به نام رساندند وخود گمنام ماندند.

روزت مبارک که همه ی ناهمواریهای راه را به جان می خری که دیگران برای پیمودنش آسوده خاطر باشند شما که در طوفان مشکلات وکمبود ها ،کشتی علم وادب را سکان داری می کنید که در ساحل تکامل لنگر اندازد به راستی کدامین قلم وزبان می تواند گوشه ای از شأ ن ومنزلت شما را بیان کند .برایمان همین افتخار بس که رسولمان ومولایمان علی (ع)بهترین معلّمان تاریخ بودند وامید داریم سایه لطفشان را بر سر مان مستدام بدارند وبا عنایت ونظر به همه معلّمین حلاوت وشیرینی سعادت دنیا وآخرت را بر ما بچشانند

با آرزوی موفقیت برای همه ی همکاران منبع نوشته های خودم
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:1  توسط پوران صادقی  | 

داستان دو سطل

در دنیا هیچ چیز به خودی خود دارای معنا نیست بلکه

احساسات،رفتارها و واکنشهای ما نسبت به هر چیزی

بستگی به نحوه ادراک و تصور ما از آن چیز دارد.

داستان دو سطل

دو سطل یکدیگر را در ته چاهی ملاقات می کنند.یکی از آن ها بسیار عبوس و پژمرده دل بود،به همین خاطر سطل دوم برای ابراز همدردی از او پرسید:«ببینم چته،چرا ناراحتی؟»

سطل عبوس و دلگیر پاسخ می دهد:«آنقدر منوته چاه انداختند و بالا کشیدند که دیگر خسته شده ام.می دونی پر بودن اصلا برایم مهم نیست،همیشه خالی به اینجا بر می گردم».

سطل دومی خنده اش می گیرد و خنده کنان می گوید:«تو چرا این طوری فکر می کنی؟من همیشه خالی اینجا می آیم و پر بر می گردم.مطمئن هستم اگر تو هم مثل من فکر می کردی می توانستی شادتر زندگی کنی!».

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:23  توسط پوران صادقی  | 

بازیهای ریاضی

اعداد و دانه ها

شمارش

وسایل مورد نیاز

· مجموعه ای از دانه ها

· مقوا در اندازه 45×10 سانتیمتر مربع یا نوار کاغذی محکم(یک عددی برای هر نفر)

· ماژیک

· چسب

روش

1. اعداد 1 تا 10 را در قسمت پایین هر نوار کاغذی بنویسید.(مانند شکل)

2. به هر دانش آموز یک نوار کاغذی(بند 1)و مجموعه ای از دانه ها بدهید

3. از دانش آموزان بخواهید که در بالای هر عدد به همان تعداد از یک نوع دانه بچسبانید.

توسعه بازی:یک معمای عددی درست کنید.هر عدد وهر گروه از دانه ها را جداگانه ببرید(مانند شکل).از بچه ها بخواهید که دانه ها و اعداد مربوط به آنها را دوباره پیدا کنند و کنار هم بچینند.

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:22  توسط پوران صادقی  | 

شکلها در طبیعت

شناخت شکلها

وسایل مورد نیاز

* کاغذ نقاشی در اندازه 30×5/22 سانتیمتر مربع(یک برگ برای هر نفر)

* ماژیک یا مداد شمعی

روش

1. دانش آموزان را به منظور شناخت شکلها به فضای باز ببرید و شکلهای هندسی را با آنها دوباره ببینید.برای مثال:«گل به شکل دایره است»و «برگ به شکل مثلث به نظر می رسد.»و غیره.

2. به دانش آموزان یاد بدهید که یک چیز طبیعی با یک شکل ساده هندسی پیدا کنند.برگها،شاخه های کوچک،گیاهان و چیزهای ریز دیگر می توانند جمع آوری شوند.

3. وقتی به کلاس بازگشتید،به دانش آموزان یک کاغذ نقاشی بدهید و از آنها بخواهید تا چیزی را که پیدا کرده اند،روی کاغذ بچسبانند یا شکل آن را بکشند.

4. دانش آموزان را تشویق کنید تا شکلهای هندسی را با ماژیک پر رنگ مشخص کنند.

5. از دانش آموزان بخواهید تا شکلهایشان را با هم مطالعه و بررسی کنند.

6. کارهای دانش آموزان را در یک دفتر کلاسور جمع آوری کنید.روی دفتر بنویسید:«شکلها در طبیعت».

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:21  توسط پوران صادقی  | 

بازی دسته بندی سنگها

مرتب کردن و دسته بندی

وسایل مورد نیاز

· مجموعه ای از سنگها یا ریگها

· مداد شمعی

· کارتهای مقوایی(کارت بایگانی)

در اندازه 12×7 سانتیمتر مربع

· چسب مایع نواری

· جعبه کفش

روش

1. از دانش آموزان بخواهید با دقت به سنگها نگاه کنند.درباره ویژگیهای مختلف سنگها صحبت کنید.کوچک،بزرگ،هموار،ناهموار،گرد،ناصاف،تیره،روشن،رنگی،تک رنگ و غیره

2. سنگها را به دو گروه یا بیشتر دسته بندی کنید.از دانش آموزان بپرسید که سنگها چگونه دسته بندی شده اند.

3. دسته بندی سنگها بر اساس ویژگیهای مختلف ادامه دهید.

4. نام هر ویژگی (کوچک،بزرگ،....)را روی یک کارت بنویسید.روی هر کارت نمونه ای از سنگ را بچسبانید.

همه وسایل کار را در یک جعبه کفش قرار دهید و آن را در کارگاه بگذارید تا بچه ها خودشان سنگها را دسته بندی کنند.

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:20  توسط پوران صادقی  | 

آزمون عملکردی


آزمون عملكردي سنجش بنويسيم پايه اول

آزمون عملكردي از بخوانيم و بنويسيم با اهداف مهارت خواندن ، مهارت نوشتن و مهارت كسب درك مطلب در كلاس اول .

براي سنجش بنويسيم به صورت آزمون عملكردي كلمه هايي روي برچسب نوشته شده و به هر دانش آموز تعداد 28 كلمه داده شد . كه دانش آموزان ابتدا كلمه ها را خوانده ، سپس با آن ها جمله ساخته و برچسب ها را به صورت جمله هاي مرتب روي برگه هايي كه در اختيار آنها قرار گرفته بود چسباندند

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:18  توسط پوران صادقی  | 

آزمون

به نام خالق يكتا

آزمون عملکردی درس املا     آموزشگاه  امام حسین (ع)    -  تاریخ: 30/10/90

نام ونام خانوادگی :            زمان : 20دقیقه     سال تحصيلي91-90


چه قدرسن هفت ساله گی زیبا ست. چون همه ی دند ان های شیری می افتد و به جای آن دندان های همیشگی در می آید .

وقت رفتن به کلاس اول دبستان است. در مدرسهباید در سف بایستیم وباراهنمایی

نازم به کلاس برویم.درکلاس به صورت گروهی بنشینیم وبااعظای گروه مشورت کنیم.

امسال درکلاس یادگرفتم که گوشهاودندانهادرزندگی ماخیلی محم هستندوبایدازآن مراغبت ومواظبت کنیم.بایدخوب تلاش کنیم تاموفق شویم.

امامن تعجب می کنم که چرا بعضی ازبچه هاکوشش نمی کنند.چون پدرومادر برای ما خیلی زحمت می کشند.

حالا می دانم که میکرب هادردست های کصیف لانه می کنندوبرای جنگیدن با آنها باید خود راهمیشه پاکیزه نگه داریم ودست هایمان را غبل از غذاخوردن بشوییم.

فهرست انتظارات

با دقت متن را می خواند.

کلمات غلط را پیدا کرده ودرستش رامی نویسد.

مقیاس درجه بندی عالی خوب متوسط ضعیف

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:7  توسط پوران صادقی  | 

نظریه روانشناسان در مورد دروغگویی کودکان

 نظریه روانشناسان در مورد دروغگویی کودکان

روانشناسان دروغگویی کودکان را به چند دسته تقسیم می کنند :

1- دروغ بازی : که برای بیان حوادث تخیلی یا بازی با دیگران از آن استفاده می شود.

2- دروغ مبهم : که ناشی از ناتوانی کودک در گزارش دقیق جزئیات است.

3- دروغ پوچ : که کودک برای جلب توجه دیگران به کار می برد.

4- دروغ انتقام جویانه : از نوع دروغ از نفرت ناشی می شود.

5- دروغ محدود: که نتیجه ی ترس از نظم شدید خانوادگی و یا تنبیه بدنی است.

6- دروغ خوخواهانه : که برای گول زدن دیگران و رسیدن به خواسته ها استفاده می شود.

7- دروغ عرفی یا وفادارانه : که به منظور حفظ و مراقبت از یک دوست گفته میشود.

8- دروغ عادتی : که به دلیل نتیجه گیری از الگوهای در دسترس گفته می شود.

راههای مبارزه با دروغ گویی:

1-نداشتن توقع بیش از حد از کودک و در نظر گرفتن قابلیّت ها و توانایی های او .

2- اهمیّت دادن به عقاید و نظرات کودک .

3- تبدیل کانون خانواده به محیطی سرشار از صداقت ، یکرنگی و صمیمیت .

4- دروغ نگفتن در حضور کودک ( حتی دروغ به اصطلاح مصلحتی ) زیرا کودک از راه تقلید از بزرگترها ، دروغ گفتن را می آموزد.

5- استفاده به موقع از تشویق و تنبیه برای جلو گیری از دروغ گویی کودک .

شخصیّت انسان از دوران کودکی شکل می گیرد پس بهتر است قبل از بالغ شدن خصوصیّات مثبت و پسندیده در او تقویت گردد. تا با همان خصلتها وارد اجتماع شود .

دلایل کلّی دروغ گویی در کودکان

بچه ها به دلایل زیادی دروغ می گویند که بسته به شرایط و انگیزه شان متفاوت است. ان ها ممکن است برای پنهان کردن چیزی ، پوشاندن اشتباهات و تقصیراتشان ، اجتناب کردن از پیامد های عملی و یا پیشگیری از تنبیهی که در انتظارشان است ، دروغ بگویند.

اغراق کردن در مورد موضوعی و یا تحت تأثیر قرار دادن دیگران ، مورد توجه قرار گرفتن ، احساس فشار و ناراحتی و یا ضعف و ناتوانایی ، حسادت و رقابت ، خودنمایی و غرور ، امیدها و آرزوهای تحقق نیافته ، انتقام گیری از دیگران ، بازی و یا تخیلات کودکانه و آزمودن والدین ، از دیگر علّت های دروغ گویی است .

دلایل رفتاری کودک دروغ گو

پی بردن به دلایل رفتاری که در پشت دروغ گویی پنهان است ، در حل آن بسیار مؤثر خواهد بود. داستان های اغراق آمیزی که کودک تعریف می کند ،شاید راهی برای برانگیختن تحسین و جلب توجه دیگران است. با دادن جوایز بیشتر ، می توانید اعتماد به نفس او را تقویت کنید . داستان سازی ها و تخیلات کودکان را نباید دروغ گویی به شمار آورد.

اگر ریشه ی دروغ گویی کودک در تخیلات کودکانه ی اوست ، مراقب باشید که با شنیدن حرف های به ظاهر عجیب و غریب ، با او مانند یک دروغ گو رفتار نکنید و حرف هایش را با خشونت تکذیب نکنید ، بلکه کم کم به او بفهمانید که واقعیّت ها چه هستند و غیر واقعی ها کدام اند .مفهوم حقیقت و راست گویی را کاملا" برایش روشن کنید هم چنین ، تفاوت واقعیت و رویا را برایش توضیح دهید.

گاهی کودکان به خاطر راز داری یا حمایت از شخصی ، دروغ می گویند در چنین شرایطی ، به کودک اطمینان دهید که اگر حقیقت را بگوید ف ایمن خواهد بود و آسیبی به او نخواهد رسید.

واکنش ما در برابر کودک دروغ گو

واکنش های ما ، در اصلاح رفتار کودک نقش بسیاری خواهد داشت . قبل از هر کار ، باید به اهمیّت صداقت و راست گویی تأکید کرد. می توان به کودکان گفت که ما از شنیدن حقیقت خشنود و برعکس، از شنیدن دورغ ، ناراحت می شویم .

اگر کودک به اشتباهات خود اعتراف کرد یا به سؤالات پاسخ درست داد ، هرچند که این پاسخ درست ، آزار دهنده باشد ، هرگز او را تنبیه نکنید . چنان چه کودک هنگام راست گویی تنبیه شود ، در آینده برای رهایی از تنبیه ، به دروغ گویی روی خواهد آورد.

چسباندن برچسب دروغ گویی ، تأثیر منفی بر عزت نفس کودک خواهد گذاشت و او را به این باور می رساند که واقعا" دروغ گواست ، پس به دروغ گویی بیشتر وادار خواهد شد.

هرگز به کودک وعده های دروغین ندهید ، زیرا با این کار ، دروغ گویی را به او می آموزید . هرگز با تشویق و خنده ، از حیله ها و دروغ های کودکان خود استقبال نکنید تا باعث پرورش این ویژگی ناپسند در کودک نشوید .

راست گویی را در کودک تقویت کنید و هنگام راست گفتن ، به او پاداش دهید و او را ستحین کنید.

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:4  توسط پوران صادقی  | 

کلاس اولی ها چه چیزی یاد می گیرند ؟

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

کلاس اولی ها چه چیزی یاد می گیرند ؟

اصول پایه

کلاس اول نقطه شروع مهمی برای بچه های کوچک است تا با اتکا به آن خود را عضوی از مدرسه " بزرگ " احساس کنند. خیلی از کارها برای آنها تازگی دارد، مثلاً شاید برای اولین بار در بوفه مدرسه غذا بخورند و برای اولین بار بدون نظارت مستقیم بزرگترها، در هوای آزاد بازی کنند. این تجربیات به کلاس اولی ها کمک می کند تا بیشتر حس استقلال کنند. کلاس اولی ها باید از مهارتهای اجتماعی ای که در پیش دبستان و آمادگی کسب کرده اند، به نحو کامل تری استفاده کنند. اما جادوی واقعی کلاس اول هنگامی رخ می دهد که بچه ها توانایی فهمیدن معنای واقعی حروف و اعداد را پیدا می کنند. وقتی که آماده می شوند و می توانند کليد این رمز را پیدا کنند و کلمات را بخوانند.

زبان و خواندن و نوشتن

معمولا کلاس اول را، پایه ای می دانند که در آن بچه ها خواندن را می آموزند. در پایان سال اول همه بچه ها نمی توانند به روانی بخوانند، اما اغلب آنها اولین قدم های استوار را به سوی روان خوانی برداشته اند. مجموعه مطالب خواندنی آنها شعرهای ساده، داستانهای الگودار و کتابهای غیر داستانی مبتدی را دربرمی گیرد. با اینکه کلاس اولی ها هنوز حس چندان رشد یافته ای از زمان ندارند، اما به داستانهای واقعی از زمانهای دور علاقه زیادی دارند، بنابراین کتابهای تاریخی ساده جزو خواندنی های محبوب آنهاست.

معلم اول ابتدایی باید در شنیدن صداهای حروف، نوشتن آنچه شنیده می شود و کشف زبان نوشتاری به بچه ها کمک کند. نوشتن نیز مانند خواندن، انواع گوناگونی در کلاس اول ابتدایی دارد. بچه ها تا فهم کامل زبان نوشتاری، املاهای مخصوص خود را " اختراع " می کنند. فعالیت های نوشتاری مثل نوشتن دفتر روزانه، داستاهای کوتاه خلاق یا ثبت کردن کارهای خودشان بسیار مفید است.

ریاضی

کلاس اولی ها شروع به جذب مفاهیم ریاضی انتزاعی تر می کنند. بچه ها با زمان، پول و معنی اعدادی آشنا می شوند که بزرگتر از آن چیزی هستند که می توانند بشمارند و چون هنوز بهترین راه یادگیری شان از طریق اشیای فیزیکی است، وجود وسایل کمک آموزشی مثل مکعب ها و میله ها در کلاس برایشان ضروری است.

آنها حل مسائل جمع و تفریق را شروع می کنند. یاد می گیرند دوتا دوتا، پنج تا پنج تا یا ده تا ده تا بشمرند، که بعدها در حل معادلات ریاضی به کارشان خواهد آمد، آنها را شکل های هندسی دو و سه بعدی هم آشنا می شوند.

علوم

معلمان، کلاس اولی ها را تشویق می کنند تا جواب سؤالهایشان درباره جهان طبیعی را خودشان پیدا کنند و یادبگیرند الگوهایی را در جهان بیابند. ممکن است با مفاهیمی هم روبرو شوند که آنها را وادار کند بیشتر از آنچه به طور مستقیم می فهمند، درک کنند مثلاً اینکه موجودات زنده از ذرات کوچکی تشکیل شده اند. اکتشافات معمولی علمی شامل آب و هوا، اعضای بدن انسان و شناسایی ویژگی های گیاهان و جانوران می شود. بچه ها علاوه براین می توانند با حرکت و نحوه هل دادن و کشیدن اشیاء هم آزمایش کنند.

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی کلاس اولی ها در چارچوب دنیای خانواده، مدرسه و محله قرار دارد. کلاس اولی ها می توانند تفاوت بین رویدادهایی که در گذشته، حال و آینده رخ می دهند می فهمند هر چند که هنوز آمادگی ارتباط دادن معانی واقعی را به دوره های زمانی متفاوت را ندارند. رویدادهایی که 20 یا 1000 سال قبل رخ داده اند، برای کلاس اولی ها فقط " گذشته " هستند مگر اینکه به موضوعی مربوط شوند که بچه ها با آنها آشنا باشد، مثلاً اینکه بگویند : " آن زمانی که مادربزرگت بچه بود. "

از نظر اجتماعی، کلاس اولی ها مستقل تر هستند و بیشتر مسؤولیت کارهای خود را می پذیرند. بنابراین دانستن نحوه رعایت مقررات و مراقبت از خود برایشان مهم می شود. یک نکته مهم تر دیگر برای کلاس اولی ها داشتن توانایی پیدا کردن راه و چاه مدرسه ( مثلاً پیدا کردن کلاس، دستشویی و ... ) است.

بچه ها چه جوری یاد می گیرند؟

فهم جهان مجرد

کلاس اولی ها به آهستگی و با کلی بازگشت در مسیر راه، از جهان بازی به جهان نشانه ها و مفاهیم نقل مکان می کنند. معنی این حرف این نیست که بازی دیگر برایشان اهمیتی ندارد، بلکه این یعنی یادگیری کلاس اولی سازمان یافته تر و با جریانی معمولی تر می شود. اما هنوز جای زیادی برای اکتشافات شخصی بچه در این روال وجود دارد.

اولین گام ها

برای اینکه نحوه کار و رشد مغز شاگرد کلاس اولیتان را درک کنید، اولین قدم های یک کودک نوپا را به خاطر بیاورید. قبل از اولین گام های لرزان، بچه در خزیدن و چهار دست و پا رفتن استاد شده است. کلاس اولی ها هم همین قدم های اول را از اطلاعات آشنایی که داشتند به سوی جهان بزرگتر و انتزاعی برمی دارند. در این روزهای تازه به راه افتادن، کودک برای اینکه سریعتر به جایی برسد، دوباره به روش چهار دست و پا رفتن بر می گردد. به همین نحو کلاس اولی هم هنوز با گرفتن اطلاعات از طریق اکتشاف و بازی کردن، راحت تر است. مغز او در حال شروع به گرفتن چند مفهوم در یک زمان و سپس برقراری ارتباط بین آنهاست.

یادگیری از اشتباهات

کلاس اولی با انجام دادن و اشتباه کردن، یاد می گیرد. ممکن است این اشتباهات ناامید کننده باشند، برای همین بچه ها به کسانی نیاز دارند که نکات مثبتی درباره نحوه یادگیری قوی آنها را به یادشان بیاورد. تا امروز، اغلب رشد و یادگیری بچه ها بخشی از فرآیندی طبیعی بوده که در دنیاهای آسوده و راحت بازی و خانه صورت می گرفته اند. ممکن است آنها کلی زحمت کشیده باشند تا یاد بگیرند توپ را چطور شوت کنند اما هیچ کس به این کار آنها نمره نداده است یا به اینکه این کار چقدر زمان برده، توجه نکرده است.

در کلاس اول بچه ها شروع به کسب مهارت در حوزه هایی می کنند که کاملاً در آنها احساس راحتی نمی کنند و تازه به خاطر این کارها باید نمره هم بگیرند. از آنها خواسته می شود کارهای مشکلی انجام دهند وبرای اولین بار حس می کنند که در حال مبارزه هستند. این شرایط جدید گاهی بچه های با اعتماد به نفس را هم درباره توانایی های خود به شک می اندازد. در گذشته آنها در کار خود " استاد " بوده اند اما الان فشار یادگیری خواندن و درک مفاهیم سخت و پیچیده ریاضی و علوم را روی دوش خود احساس می کنند. بنابراین کلاس اولی ها باید در محیطی مملو از هیجان و تشویق قرار بگیرند و الگوهای مناسبی از نحوه یادگیری از اشتباهات را در دسترس داشته باشند.

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:55  توسط پوران صادقی  | 

تدریس حروف الفبا(نشانه ی آ)

 

Image Hosted by Free Picture Hosting at <A href="http://www.iranxm.com

 

باید گفت در روش های تدیس قدیمی و قبل از کتاب های بخوانیم و بنویسیم فارسی ،روش تدریس حروف الفبا به این صورت بود که ابتدا نشانه تدریس می شد وبعد کلمه ای که با حروف مورد نظر نوشته شده بود به دانش آموز با روش بخش کردن و صدا کشی آموزش داده می شد. به طور مثال اگر دانش آموز فقط حروف " آ ا " و "ب " را خوانده بود ،فقط می توانست کلمه های آب و بابا را که با این حروف نوشته می شوند را بخواند و بنویسد.

اما در روش تدریس فعلی ابتدا کلمه هایی که در آن ها حروف مورد نظر به کار رفته به دانش آموز نشان داده می شود و بعد خود دانش آموز به طور فعال ، نشانه ی مورد نظر را در کلمه پیدا کرده و به او آموزش داده خواهد شد . به طور مثال برای تدریس نشانه ی "آ ا " این جمله ها آمده است و نشانه ی مورد نظر با رنگ دیگر نوشته شده است .آب آبی دریا آبی ..... نشانه ی مورد نظر ما به شکل هایی که در زبان فارسی وجود دارد در کلمه ها آمده است و بچه ها باید با تلفظ و تکرار کلمه و راهنمایی آموزگار آن ها را پیدا کرده و بدانند صدای " آ " چند شکل دارد . مواردی هست که درخواست می کنم به آن ها توجه کنید :

1- قبل از شروع تدریس ،شکل هایی که مربوط به این نشانه است را به صورت پازل آماده کنید .

2-حتما بچه ها را به صورت گروهی تقسیم بندی کنید که در کلاس اول هر چه تعدادشان کمتر باشد ،مثلا دو یا سه نفری ،بهتر است .

3- پازل ها را بین بچه ها تقسیم کنید و آن ها را راهنمایی کنید تا بتوانند شکل مورد نظر را آماده کنند.

4- حالا از آن ها بخواهید در مورد شکلی که به دست آورده اند با یکدیگر مشورت کنند.

5- یک نفر از هر گروه گفته هایی که بین اعضای هر گروه رد و بدل شده را برای بچه های دیگر کلاس بازگو نماید.

6- کلمات کلیدی را به خاطر بسپارید و سعی کنید که این کلمات حتما توسط بچه ها گفته شود . مثلا :" بگو عزیزم ، در شکل چه چیزهایی به رنگ آبی می بینی ؟ " جواب خواهد داد : " دریا و ..."

7- هم پایان و هم آغاز بودن یک جفت کلمه را در نگاره ها با بچه ها تمرین کرده اید و الان می توانید در این مورد هم از آن ها سؤال کنید که چه کلماتی شنیدید که هم پایان و هم آغاز هستند .مثل بابا و دریا که هم پایان هستند و روی صدای آخر تأکید نمایید ویا آب و آبی هم آغاز هستند و روی صدای اول تأکید نمایید .تفاوت نگاره ها با نشان ها در این است که شما باید به هنگام تأکید صدای مورد نظر به شکل آن هم اشاره کنید.

8- اصلا لذت اکتشاف را از کودکان نگیرید .فورا اشاره نکنید که "آ" دو شکل دارد و بعد آن را معرفی کنید .بلکه با نشان دادن کارت تصاویرو معرفی شکل مورد نظر ،آن ها را به این موضوع متمرکز نمایید که ببینند ،نشانه ی مورد نظر به چه اشکالی نوشته شده است .مثال :

- " بچه ها ! به کلمه ی " آب " توجه کنید و بگویید در اول این کلمه چه صدایی را بیان می کنید ؟"

جواب : " آ " ....

- خب ! خوب به شکل صدای اول نگاه کنید و شکلش را به خاطر بسپارید .

- حالا به من بگویید در کلمه ی دریا در آخر آن چه صدایی را بیان می کنید ؟

- صدای " ا " ...

- ببینید در این جا صدای " آ " به چه شکلی آمده است ؟ وقتی در اول کلمه آمده یک شکل دارد و وقتی در آخر و وسط کلمه آمده شکلی دیگر دارد . می توانید به من بگویید شما در کلمه ها صدای " آ " را به چند شکل دیدید ؟

- بجه ها خودشان با دقت و جست و جو جواب خوهند داد :به دو شکل ... اگر در دفعه های اول موفق نشدید ، باز هم جواب را خودتان نگویید با راهنمایی کردن بچه ها سعی کنید خودشان به جواب برسند .

حالا نوبت شماست که این دو شکل را پای تابلو نوشته و با زبان کودکانه و شعر آن ها را به بچه ها معرفی کنید .....آ آ چند شکل داره ؟ - دو شکل داره ، دو شکل داره . با اشاره به " آ" اول ....... به این میگن " آ " اول ...کجا میاد ؟ اول میاد همیشه به غیر از این نمیشه ، تو جدول الفبا هر کی به جای خویشه و الی آخر .

9- حتما کتاب بنویسیم در کلاس و حضور خودتان توسط بچه ها انجام شود . به نحوه ی نوشتن بچه ها دقت کنید و اشکالاتشات را به آن ها بگویید .وقتی تمرین بنویسیم در خانه انجام می شود شما به اشتباهات دانش آموز پی نخواهید برد .

10- وقتی می بینید که بچه ها چه قدر تشنه ی آموختن هستند و چگونه توانستید ، ابتدای خواندن و نوشتن را به آن ها بیاموزید ، اصلاًخسته نخواهید بود و از آموختن لذت خواهید برد . موفق باشید.

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:48  توسط پوران صادقی  | 

تلفن به خدا

 

 

 

 

 الو ... الو... سلام .کسی اونجا نیست ؟؟؟؟؟مگه اونجا خونه ی خدا نیست؟ پس چرا کسی جواب نمیده؟ یهو یه صدای مهربون! ..مثل اینکه صدای یه فرشتس .بله با کی کار داری کوچولو؟ خدا
هست؟ باهاش قرار داشتم.. قول داده امشب جوابمو بده.بگو من میشنوم .کودک متعجب پرسید: مگه تو خدایی ؟من با خدا کار دارم ...
هر چی میخوای به من بگو قول میدم به خدا بگم . صدای بغض آلودش آهسته گفت یعنی خدام منو دوست نداره؟؟؟؟ فرشته ساکت بود .بعد از مکثی نه چندان طولانی:نه خدا خیلی دوستت داره.مگه کسی میتونه تو رو

دوست نداشته باشه؟ بلور اشکی که در چشمانش حلقه زده بود با فشار بغض شکست وبر روی گونه اش غلطید وباهمان بغض گفت :اصلا اگه نگی خدا باهام حرف بزنه گریه میکنما... بعد از چند لحظه هیاهوی سکوت ؛
بگو زیبا بگو .هر آنچه را که بر دل کوچکت سنگینی میکند بگو..دیگر بغض امانش را بریده بود بلند بلند گریه کرد وگفت:خدا جون خدای مهربون،خدای قشنگم میخواستم بهت بگم تو رو خدا نذار بزرگ شم تو رو

خدا...چرا ؟این مخالف تقدیره .چرا دوست نداری بزرگ بشی؟آخه خدا من خیلی تو رو دوست دارم قد مامانم ،ده تا دوستت دارم .اگه بزرگ شم نکنه مثل بقیه فراموشت کنم؟نکنه یادم بره که یه روزی بهت زنگ زدم

؟نکنه یادم بره هر شب باهات قرار داشتم؟مثل بقیه که بزرگ شدن و حرف منو نمی فهمن.مثل بقیه که بزرگن و فکر میکنن من الکی میگم با تو دوستم .مگه ما باهم دوست نیستیم؟پس چرا کسی حرفمو باور نمیکنه

؟خدا چرا بزرگا حرفاشون سخت سخته؟مگه اینطوری نمی شه باهات حرف زد...

خدا پس از تمام شدن گریه های کودک:آدم ،محبوب ترین مخلوق من.. چه زود خاطراتش رو به ازای بزرگ شدن فراموش میکنه...کاش همه مثل تو به جای خواسته های عجیب من رو از خودم طلب میکردند تا تمام

دنیا در دستشان جا میگرفت.کاش همه مثل تو مرا برای خودم ونه برای خودخواهی شان میخواستند .دنیا برای تو کوچک است ... بیا تا برای همیشه کوچک بمانی وهرگز بزرگ نشوی...


کودک کنار گوشی تلفن،درحالی که لبخندبرلب داشت در آغوش خدا به خواب فرو رفت..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:41  توسط پوران صادقی  | 

ویژگی های معلم علاقمند به خلاقیت درکلاس

مربی یا معلمی که می خواهد یک کلاس ویژ ه ی پرورش خلاقیت را اداره کند و یا این که علاقمند است در جریان تدریس روزمره ی خود به طور جدی پرورش خلاقیت دانش آموزان را هم مدنظر داشته باشد، اگر چنان چه از خصوصیات و نگرش های ویژ ه ای که با ماهیت و فرآیند خلاقیت مناسبت دارد ، برخوردار باشد ،مطمئنا در کار خود بسیار موفق تر عمل خواهد کرد. البته یک چنین معلمی حتما لازم نیست که خودش فردی خلاق باشد ،اما اگر چنان چه شخصا از مهارت های اساسی خلاقیت برخوردار باشد و بتواند عملا از آن ها استفاده کند ،بدون شک در پیش برد و هدایت کلاس و تاثیر گذاری بیش تر و بهتر بر دانش آموزان خود موفقیت بیش تری کسب خواهد کرد

برخی ویژگی های معلم علاقمند به خلاقیت که داشتن آن ها به بازدهی بیش تر کلاس و تدریس او می انجامد، موارد زیر است :

۱- فردی انتقاد پذیر باشد .

2-تحمل عقاید نو دانش آموزان را داشته باشد.

3-از صبر و تحمل بالایی برخوردار باشد .

4-به تفاوت های فردی و منحصر به فرد بودن تک تک دانش آموزان اعتقاد داشته باشد.

5-از انگیزه ای قوی برخوردار باشد.

6-پذیرای ایده ها و نظرات غیر عادی دانش آموزان خود باشد.

7-دوست دار هنر و زیبایی شناسی باشد.

8-تا حد امکان به دانش آموزان خود آزادی عمل بدهد.

9-در چند زمینه ی مختلف معلومات و مهارت داشته باشد .

10-برای هر دانش آموز احترامی ویژه قائل باشد .

11- خیال پردازی دانش آموزان را تشویق کند.

12-در مواقع لزوم بتواند کودکانه بیاندیشد و کودکانه عمل کنند

13-به دانش آموزان خود اجازه دهد که گاهی اشتباه کنند

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:38  توسط پوران صادقی  | 

امضا

روان شناسی امضاء

1- کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می کنند انسان های منطقی هستند

2- کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء می کنند دیر منطق را قبول می کنند و بیشترغیر منطقی هستند.

3- کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

4- کسانی که از خطوط افقی استفاده کی کنند انسان های منظم هستند.

5- کسانی که با فشار امضاء می کنند در کودکی سختی کشیده اند.

6- کسانی که پیچیده امضاء می کنند شکاک هستند

7- کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند.

8- کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند.

9- کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زنند شخصیت خود را نشناخته اند

10- کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می کنند، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند.


+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:35  توسط پوران صادقی  |